top of page

Knippla Öråd

Om Örådet

Ö-rådets uppgift är att tillvarata Knipplas invånares intressen och framföra dessa till Öckerö kommun, myndigheter och organisationer.
Även tillse och bevaka att Knippla utvecklas på ett sätt vi anser riktigt.
Detta sker i samarbete med andra föreningar på Knippla såsom Hamnföreningen, idrottsklubben med flera.
Ö-rådet är vidare en samarbetspartner och remissinstans till Öckerö Kommun.
De frågor Ö-rådet främst arbetar med är kommunikationer och då främst färjetrafiken Nordöleden, utveckling av Knippla, allmän trivsel, kort sagt det som kan hjälpa oss att bo och leva på Knippla.

Ö-rådet håller möte c:a 1 gång i månaden.
Medlem i Ö-rådet är den som bor på Knippla, är folkbokförd i Öckerö kommun samt
fyllt 16 år.
Ingen medlemsavgift utgår.

  • 14/01 kl: 14.40 Styrelsemöte

  • 29/01 kl: 18.00 Samrådsträff

  • 19/02 kl: 18.30 Styrelsemöte

  • 24/03 kl: 15.00 Styrelsemöte

  • 14/04 kl: 15.00 Årsmöte

Mötestider 2024

Stadgar

Kontakt

Aktuella ärenden

Årsmöte 2024 JPEG.jpg

Kallelse och övriga handlingar hittar ni på denna länken:

Kallelse till årsmötet

 

SVT Krig.png

Sveriges Television gör dokumentärserien om Sverige under krigsåren

Sveriges Television gör dokumentärserien om Sverige under krigsåren och söker personliga berättelser från hela landet. SVT söker filmer, bilder, brev, ljudinspelningar, dagböcker - och om personer ännu är i livet, intervjuer - av och med personer med upplevelser av andra världskriget.
SVT hälsar:
Om era medlemsmuseer kan bidra med industrisamhällets perspektiv är det mycket givande och intressant. Vad finns det för uppgifter kring stenbrytningarna runt om i landet, tyska beställningarna av svensk granit, permittentafiken, hur omvandlades industrin i stort under andra världskriget m.m.? Allt är välkommet.
Men som sagt, de söker även personliga berättelser så har du som enskild person berättelser är det också välkommet.

Länkar till appeller:
https://f.io/TDCqAS09

Är man intresserad kan man kontakta:
Allt material skickas till sverigeochkriget@svt.se
eller
Sverige och under andra världskriget
Sveriges Television
105 10 Stockholm
Knippla Varv.png

Varvsområdet

Öckerö kommun skapade en programförklaring för Knippla varvsområde 2013.
Viktiga frågor vi bevakat har varit hyresrätter, mindre bostäder, helikopterplattans bevarande på Knippla och att tippen får finnas kvar på området. Dessutom har vi stått bakom att en framtida hamn ej blir privat utan en del av Knippla, öppet för alla, och inte en del av ett enskilt bostadsområde.

Detaljplanen är pausad efter samrådet.

Vill du fördjupa dig i programförklaringen från 2013 eller andra skrivelser klicka på länkarna nedan.

Program 2013                                                                                   
Remissvar Knippla -Öråd
Programsamråd Protokoll                                                                               
Programsamråd Öckerö kommun summering    
Programsamråd Knippla föreningar svar
Planbesked 2015
Status Oktober 2020 Ö-rådet
Status Feb 2021 Ö-rådet 
Information efter samråd
Minnesanteckningar från möte 2023-09-04
Minnesanteckningar från möte 2023-10-09
Minnesanteckningar från möte 2023-11-18

Inget möte i December 2023
Minnesanteckningar från möte 2024-01-29
IMG_0998.jpg

Tre öars Överlevnad

Sker i samarbete med Hyppeln och Rörös Öråd
Läs artikeln genom  att trycka på länken nedan.
Nyhetsartikel "tre öars överlevnad"

 
IMG_0998.jpg

Nordöleden, vår livlina! 

Arbete med att påverka trafikverket för att få en acceptabel kapacitet och tillgänglighet för Hyppeln, Rörö och Knippla. Arbetet sker i samarbete med Hyppeln och Rörös ö-råd samt Öckerö kommun.

Uppdragsbeskrivning, Nordöleden
Synpunkter från Öckerö kommun gällande utredningen av Nordöleden


Drift Nordöleden Inriktningsbeslut

Minnesanteckningar från mötet 2023-09-13


 

Styrelsen

Ordförande: 

Pontus Jacobsson

                                      

Vice ordförande:

Per-Eive Berndtsson

                                         
Sekreterare: 

Marie Brinkhoff                                                                    

Kassör:

Josef Wikeryd

Ledamöter: 

Agneta Svensson 

Birgitta Andersson

Börje Andersson 

Peter Janerfeldt

Stefan Fransson
Claes Lundskog

Revisorer:

Lasse Krantz

Björn Flander

Valberedning:

Maria Andersson

Oliver Sedelius

Christian Colliander

Protokoll

Efter varje möte för vi protokoll för att alla skall kunna se vad vi beslutar. 

Klicka på länkarna nedan för att se pdf:en.

 

bottom of page