Knippla Öråd

 

Om Örådet

Ö-rådets uppgift är att tillvarata Knipplas invånares intressen och framföra dessa till Öckerö kommun, myndigheter och organisationer.
Även tillse och bevaka att Knippla utvecklas på ett sätt vi anser riktigt.
Detta sker i samarbete med andra föreningar på Knippla såsom Hamnföreningen, idrottsklubben med flera.
Ö-rådet är vidare en samarbetspartner och remissinstans till Öckerö Kommun.
De frågor Ö-rådet främst arbetar med är kommunikationer och då främst färjetrafiken Nordöleden, utveckling av Knippla, allmän trivsel, kort sagt det som kan hjälpa oss att bo och leva på Knippla.

Ö-rådet håller möte c:a 1 gång i månaden.
Medlem i Ö-rådet är den som bor på Knippla, är folkbokförd i Öckerö kommun samt

fyllt 16 år.
Ingen medlemsavgift utgår.

Årsmötet 2020

Söndag 4/10 kl 10:00

i föreningsgården.

Mötestider 2020

Stadgar

 

Kontakt

Aktuella ärenden

Tre öars Överlevnad

Sker i samarbete med Hyppeln och Rörös Öråd
Läs artikeln genom  att trycka på länken nedan.
Nyhetsartikel "tre öars överlevnad"

Turlistor för Nordöleden 

Sker i samarbete med Hyppeln och Rörös Öråd

Badplatsen-Tranbärsviken

Utökning av brygga

 

Badplatsen-Ankis

Ny badtrappa och ökad tillgänglighet

 

 

Knippla Ö-råd 2020-2021 

Styrelsen


Ordförande:

Tomas Hafstrand
Vice ordförande:

Caroline Claesson
Sekreterare:

Ingela Colliander
Kassör:

Ylva Nilsson

Ledamöter:

Charlotte Karlsson  
Ingela Colliander
Marie Carlsson
Caroline Claesson
Anna-Carin Johansson
Ann-Louise Nilsson

Oliver Sedelius

Peter Jarnefeld
Revisorer:

Agneta Andersson
Ingela Andersson

 


Valberedning:

Maria Andersson
Yvonne Kihlman
Ingela Claesson

 

Protokoll