top of page

Knippla Öråd

Om oradet

Om Örådet

Ö-rådets uppgift är att tillvarata Knipplas invånares intressen och framföra dessa till Öckerö kommun, myndigheter och organisationer.
Även tillse och bevaka att Knippla utvecklas på ett sätt vi anser riktigt.
Detta sker i samarbete med andra föreningar på Knippla såsom Hamnföreningen, idrottsklubben med flera.
Ö-rådet är vidare en samarbetspartner och remissinstans till Öckerö Kommun.
De frågor Ö-rådet främst arbetar med är kommunikationer och då främst färjetrafiken Nordöleden, utveckling av Knippla, allmän trivsel, kort sagt det som kan hjälpa oss att bo och leva på Knippla.

Ö-rådet håller möte c:a 1 gång i månaden.
Medlem i Ö-rådet är den som bor på Knippla, är folkbokförd i Öckerö kommun samt

fyllt 16 år.
Ingen medlemsavgift utgår.

  • Nästa möte: 16/4 kl.15 (Årsmöte)

Mötestider 2023

Stadgar

Kontakt

Aktuella arenden

Aktuella ärenden

Knippla Varv.png

 Varvsområdet

Öckerö kommun skapade en programförklaring för Knippla varvsområde 2013.
Viktiga frågor vi bevakat har varit hyresrätter, mindre bostäder, helikopterplattans bevarande på Knippla och att tippen får finnas kvar på området. Dessutom har vi stått bakom att en framtida hamn ej blir privat utan en del av Knippla, öppet för alla, och inte en del av ett enskilt bostadsområde.
hemsidan.

Detaljplanen är pausad efter samrådet.

Vill du fördjupa dig i programförklaringen från 2013 eller andra skrivelser klicka på länkarna nedan.

Program 2013                                                                                                   Information efter samråd
Remissvar Knippla -Öråd
Programsamråd Protokoll                                                                                    
Programsamråd Öckerö kommun summering                  
Programsamråd Knippla föreningar svar
Planbesked 2015
Status Oktober 2020 Ö-rådet
Status Feb 2021 Ö-rådet
 
IMG_0998.jpg

Tre öars Överlevnad

Sker i samarbete med Hyppeln och Rörös Öråd
Läs artikeln genom  att trycka på länken nedan.
Nyhetsartikel "tre öars överlevnad"

IMG_0998.jpg

Nordöleden, vår livlina! 

Arbete med att påverka trafikverket för att få en acceptabel kapacitet och tillgänglighet för Hyppeln, Rörö och Knippla. Arbetet sker i samarbete med Hyppeln och Rörös ö-råd samt Öckerö kommun.

Uppdragsbeskrivning, Nordöleden

Synpunkter från Öckerö kommun gällande utredningen av Nordöleden


 
Styrelsen orad

Knippla Ö-råd 2022-2023 

GettyImages-923872472.jpg

Styrelsen


Ordförande:

Tomas Hafstrand
Vice ordförande:

Per-Eive Berndtsson
Sekreterare:

Roterande
Kassör:

Charlotte Petersen 

Ledamöter:

Agneta Svensson 
Birgitta Andersson
Börje Andersson
Frans Berndtsson
Peter Janerfeldt
Stefan Fransson

Josef Wikeryd

Revisorer:

Ingela Bursjö
Ingela Andersson

 


Valberedning:

Maria Andersson
Yvonne Kihlman
Linda Nilsson

Protokoll

Protokoll

Efter varje möte för vi protokoll för att alla skall kunna se vad vi beslutar. 

Klicka på länkarna nedan för att se pdf:en.

 

bottom of page