top of page

Knippla Öråd

Om oradet

Om Örådet

Ö-rådets uppgift är att tillvarata Knipplas invånares intressen och framföra dessa till Öckerö kommun, myndigheter och organisationer.
Även tillse och bevaka att Knippla utvecklas på ett sätt vi anser riktigt.
Detta sker i samarbete med andra föreningar på Knippla såsom Hamnföreningen, idrottsklubben med flera.
Ö-rådet är vidare en samarbetspartner och remissinstans till Öckerö Kommun.
De frågor Ö-rådet främst arbetar med är kommunikationer och då främst färjetrafiken Nordöleden, utveckling av Knippla, allmän trivsel, kort sagt det som kan hjälpa oss att bo och leva på Knippla.

Ö-rådet håller möte c:a 1 gång i månaden.
Medlem i Ö-rådet är den som bor på Knippla, är folkbokförd i Öckerö kommun samt
fyllt 16 år.
Ingen medlemsavgift utgår.

  • 4/9 kl: 18.30

  • 11/9 kl: 18.35

Mötestider 2023

Stadgar

Kontakt

Aktuella arenden

Aktuella ärenden

Hyppeln.jpeg

Inbjudan till föredrag och studiebesök på Hyppeln 2023-06-13

13 juni klockan 14:30  arrangerar föreningen Hyppelns Fort  (https://www.facebook.com/groups/395771192391947) ett föredrag om minkriget i Skagerak o Kattegatt under de två  världskrigen. Föredragshållare är Jan-Erik Knutas.

Även Garnisonssällskapets Kamratförenings medlemmar är inbjudna mot en mindre valfri symbolisk summa som går till eldriften av ”fortet”, framför allt avfuktning  som blivit en allt för tung post för "bunkerpersonalen".

Efter föredraget finns det möjlighet att besöka fortet (som det kallas i folkmun), en f.d mätstation till Torslanda- och Björköbatteriet.

Föredraget sker i idrottsföreningens lokaler på Hyppeln, Aspevägen 24 uppe vid fotbollsplanen.

Parkering sker lämpligast på Burö-färjeläge på pendelparkeringen för vidare transport med färja till Hyppeln om du inte åker kommunalt.

Anmälan om deltagande görs till Bertil Kärnefelt, bertil.karnefelt@gmail.com eller

tfn 0706 296798

Väl mött önskar personalen på Hyppeln genom Kamratföreningen

 

Knippla Varv.png

 Varvsområdet

Öckerö kommun skapade en programförklaring för Knippla varvsområde 2013.
Viktiga frågor vi bevakat har varit hyresrätter, mindre bostäder, helikopterplattans bevarande på Knippla och att tippen får finnas kvar på området. Dessutom har vi stått bakom att en framtida hamn ej blir privat utan en del av Knippla, öppet för alla, och inte en del av ett enskilt bostadsområde.
hemsidan.

Detaljplanen är pausad efter samrådet.

Vill du fördjupa dig i programförklaringen från 2013 eller andra skrivelser klicka på länkarna nedan.

Program 2013                                                                                                 
Remissvar Knippla -Öråd
Programsamråd Protokoll                                                                                    
Programsamråd Öckerö kommun summering                  
Programsamråd Knippla föreningar svar
Planbesked 2015
Status Oktober 2020 Ö-rådet
Status Feb 2021 Ö-rådet 
Information efter samråd
IMG_0998.jpg

Tre öars Överlevnad

Sker i samarbete med Hyppeln och Rörös Öråd
Läs artikeln genom  att trycka på länken nedan.
Nyhetsartikel "tre öars överlevnad"

 
IMG_0998.jpg

Nordöleden, vår livlina! 

Arbete med att påverka trafikverket för att få en acceptabel kapacitet och tillgänglighet för Hyppeln, Rörö och Knippla. Arbetet sker i samarbete med Hyppeln och Rörös ö-råd samt Öckerö kommun.

Uppdragsbeskrivning, Nordöleden
Synpunkter från Öckerö kommun gällande utredningen av Nordöleden


Drift Nordöleden Inriktningsbeslut


 
Styrelsen orad
GettyImages-923872472.jpg

Knippla Ö-råd 2022-2023 

Styrelsen


Ordförande:

Charlotte Petersen Ayari


Vice ordförande:

Per-Eive Berndtsson


Sekreterare:

Marie Brinkhoff


Kassör:

Josef Wikeryd

 

Ledamöter:

Agneta Svensson 
Birgitta Andersson
Börje Andersson
Peter Janerfeldt
Stefan Fransson

Claes Lundskog

Revisorer:

Lasse Krantz
Björn Flander


 

Valberedning:

Maria Andersson

Oliver Sedelius

Christian Colliander


 

Protokoll

Protokoll

Efter varje möte för vi protokoll för att alla skall kunna se vad vi beslutar. 

Klicka på länkarna nedan för att se pdf:en.

 

bottom of page