Knippla Öråd

knippla_top
knippla_top

knippla_top
knippla_top

1/1
 

Om Örådet

Ö-rådets uppgift är att tillvarata Knipplas invånares intressen och framföra dessa till Öckerö kommun, myndigheter och organisationer.
Även tillse och bevaka att Knippla utvecklas på ett sätt vi anser riktigt.
Detta sker i samarbete med andra föreningar på Knippla såsom Hamnföreningen, idrottsklubben med flera.
Ö-rådet är vidare en samarbetspartner och remissinstans till Öckerö Kommun.
De frågor Ö-rådet främst arbetar med är kommunikationer och då främst färjetrafiken Nordöleden, utveckling av Knippla, allmän trivsel, kort sagt det som kan hjälpa oss att bo och leva på Knippla.

Ö-rådet håller möte c:a 1 gång i månaden.
Medlem i Ö-rådet är den som bor på Knippla, är folkbokförd i Öckerö kommun samt

fyllt 16 år.
Ingen medlemsavgift utgår.

Mötestider 2021

Stadgar

 

Kontakt

Aktuella ärenden

Knippla Varv.png

 Varvsområdet

Öckerö kommun skapade en programförklaring för Knippla varvsområde 2013.
Viktiga frågor vi bevakat har varit hyresrätter, mindre bostäder, helikopterplattans bevarande på Knippla och att tippen får finnas kvar på området. Dessutom har vi stått bakom att en framtida hamn ej blir privat utan en del av Knippla, öppet för alla, och inte en del av ett enskilt bostadsområde.
hemsidan.
Snart kommer en detaljplan ut på samråd där alla Knipplebor har möjlighet att lämna synpunkter.
Samrådet beräknas starta senare i vår och pågå en månad, håll utkik på hemsidan.
Vill du fördjupa dig i programförklaringen från 2013 eller andra skrivelser klicka på länkarna nedan.
Program 2013
Remissvar Knippla -Öråd
Programsamråd Protokoll
Programsamråd Öckerö kommun summering
Programsamråd Knippla föreningar svar
Planbesked 2015
Status Oktober 2020 Ö-rådet
Status Feb 2021 Ö-rådet
IMG_0998.jpg

Tre öars Överlevnad

Sker i samarbete med Hyppeln och Rörös Öråd
Läs artikeln genom  att trycka på länken nedan.
Nyhetsartikel "tre öars överlevnad"
IMG_0998.jpg

Turlistor för Nordöleden 

Sker i samarbete med Hyppeln och Rörös Öråd

Badplatsen-Tranbärsviken

Utökning av brygga

 

IMG_0244 (kopia)Knippla.jpg

Badplatsen-Ankis

Ny badtrappa och ökad tillgänglighet

 

 

Knippla Ö-råd 2020-2021 

GettyImages-923872472.jpg

Styrelsen


Ordförande:

Tomas Hafstrand
Vice ordförande:

Caroline Claesson
Sekreterare:

Ingela Colliander
Kassör:

Ylva Nilsson

Ledamöter:

Charlotte Karlsson  
Ingela Colliander
Marie Carlsson
Caroline Claesson
Anna-Carin Johansson
Ann-Louise Nilsson

Oliver Sedelius

Peter Jarnefeld
Revisorer:

Agneta Andersson
Ingela Andersson

 


Valberedning:

Maria Andersson
Yvonne Kihlman
Ingela Claesson

 

Protokoll