Mattcurling

Under vinterhalvåret arrangeras varje onsdag mattcurling för medlemmar uppe i Klubblokalen. 

Vi har även klubbmåsterskap varje vår. 

Kontakt uppgifter:

Thord Källefors 0736748504