Knippla_båtklubb_märke.jpg

Knippla Båtklubb

DSC_0091
DSC_0091

vimpel
vimpel

DSC_0091
DSC_0091

1/2

Om Båtklubben

Knippla Båtklubb (KBK) är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar bosatta på eller med nära anknytning till Källö-Knippla.

 

Föreningen var under 1980-talet mycket livaktig med segelskola, träffar och fester. Efterhand har verksamheten förändrats och intresset för gemensamma båtträffar har minskat.

De senaste åren har verksamheten i första hand inriktats på att säkerställa distributionen av tidningen Båtliv, 6 nummer/år, till medlemmarna. Tidningen ingår då i medlemsavgiften som är 130kr/år.

År 2017, 2018 och 2019 var det ”Öppet Hus” i Johnnys bod för att visa oss, locka fler till att bli medlemmar och för att sälja klubbens vimpel och dekaler. Vid boden hänger även klubbens  livboj.

År 2020 kunde vi tyvärr inte genomföra denna dag p.g.a. Coronapandemin.

Vid medlemsredovisningen till Båtunionen redovisade föreningen 77 medlemmar 2019-12-31.

Knippla Båtklubb är ansluten till Västkustens Båtförbund som ingår i Svenska Båtunionen

År 2021

Medlemskap 130kr/år

Klubbens vimpel 160kr

Dekal 40kr

Så här blir du medlem och /eller köper vimpel eller dekal:

-Skriv ditt namn och adress dit du vill ha tidningen Båtliv som ingår i medlemskapet.

-Skriv din e-postadress

-Skriv till om du vill köpa vimpel eller dekal

Betala till plusgirokonto 479 90 27-0

 eller Swishnummer 0703303620 (Björn Flander, kassör)

När du betalat får du dina varor på Knippla av Johnny, Charlotte eller på posten.

Knippla Båtklubbs styrelse 2020-2021

Ordförande

Charlotte Karlsson  charlotte.j.karlsson@telia.com

Kassör

Björn Flander

Styrelseledamöter

Johnny Larsson, Kjell Svensson och Mikael Jonsson

Styrelsesuppleanter

Ingvar Alfredsson och Oliver Sedelius

Revisor

Agneta Andersson

Revisorsuppleant

Vakant

Mötestider 2021

Årsmötet planeras att vara under april månad. Men 

med det oroliga läget med pandemin kommer mötet  förmodligen att flyttas till hösten. Meddelande kommer.

 

Läs våra stadgar här

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2020