top of page
Knippla_båtklubb_märke.jpg

Knippla Båtklubb

Om Båtklubben

Knippla Båtklubb (KBK) är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar bosatta på eller med nära anknytning till Källö-Knippla.

 

Föreningen var under 1980-talet mycket livaktig med segelskola, träffar och fester. Efterhand har verksamheten förändrats och intresset för gemensamma båtträffar har minskat.

De senaste åren har verksamheten i första hand inriktats på att säkerställa distributionen av tidningen Båtliv, 6 nummer/år, till medlemmarna. Tidningen ingår då i medlemsavgiften som är 140kr/år.

År 2017, 2018 och 2019 var det ”Öppet Hus” i Johnnys bod för att visa oss, locka fler till att bli medlemmar och för att sälja klubbens vimpel och dekaler. Vid boden hänger även klubbens  livboj.

År 2020 kunde vi tyvärr inte genomföra denna dag p.g.a. Coronapandemin.

År 2021 Vi har haft Öppet hus. Lika trevligt som alltid.

År 2022 Vi hade vi tyvärr inget Öppet hus.

År 2023

Besök på Båtmässan och gemensam bussresa. 

Öppet hus vid sjösättningen med korv /bröd och kaffe . - Och många nya medlemmar.

Allsång på Seaside på Björkö. Vi åkte gemensamt dit med båt.

År 2024

"Öppet Hus "i Olivers bod med korv och bröd och kaffe eller dricka. Trevligt som alltid.

*********

Vid medlemsredovisningen till Båtunionen redovisade föreningen 84  medlemmar 2024-01-31.

Knippla Båtklubb är ansluten till Västkustens Båtförbund, som ingår i Svenska Båtunionen.

År 2024

Medlemskap 140kr/år

Klubbens vimpel 160kr

Dekal 40kr

Fasadflagga 390kr

Så här blir du medlem och /eller köper vimpel, dekal eller fasadflagga:

-Skriv ditt namn och adress dit du vill ha tidningen Båtliv som ingår i medlemskapet.

-Skriv din e-postadress

-Skriv till om du vill köpa vimpel, dekal eller fasadflagga. 

Betala till plusgirokonto 479 90 27-0

 eller Swishnummer 0703303620 (Björn Flander, kassör)

När du betalat får du dina varor på Knippla av Johnny, Charlotte eller på posten.

Knippla Båtklubbs styrelse 2024-2025

Ordförande Charlotte Karlsson  charlotte.j.karlsson@telia.com

Kassör Björn Flander

Styrelseledamöter Tommy Pettersson,  Kjell Svensson och Oliver Sedelius

Styrelsesuppleanter Ingvar Alfredsson , Peter Janerfeldt och Johnny Larsson

Revisor Agneta Andersson

Revisorssuppleant Lars Holländer

Stadgar & Protokoll

 

Läs våra stadgar här

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte  2020

Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte 2022

Protokoll Årsmöte 2023

bottom of page