Knippla Båtklubb

Om Båtklubben

Knippla Båtklubb (KBK) är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar bosatta på eller med nära anknytning till Källö-Knippla.

 

Föreningen var under 1980-talet mycket livaktig med segelskola, träffar och fester. Efterhand har verksamheten förändrats och intresset för gemensamma båtträffar har minskat.

De senaste åren har verksamheten i första hand inriktats på att säkerställa distributionen av tidningen Båtliv, 6 nummer/år, till medlemmarna. Tidningen ingår då i medlemsavgiften som är 100kr/år.

År 2017, 2018 och 2019 var det ”Öppet Hus” i Johnnys bod för att visa oss, locka fler till att bli medlemmar och för att sälja klubbens vimpel(140kr) och dekaler(30kr). Vid boden hänger även klubbens  livboj.

Vid medlemsredovisningen till Båtunionen redovisade föreningen 77 medlemmar 2019-12-31.

Knippla Båtklubb är ansluten till Västkustens Båtförbund som ingår i Svenska Båtunionen

 

Medlemskap 100kr/år

Klubbens vimpel 140kr

Dekal 30kr

Så här blir du medlem och /eller köper vimpel eller dekal:

-Skriv ditt namn och adress dit du vill ha tidningen Båtliv som ingår i medlemskapet.

-Skriv din e-postadress

-Skriv till om du vill köpa vimpel eller dekal

Betala till postgirokonto 479 90 27-0

 eller Swishnummer 0703303620 (Björn Flander, kassör)

När du betalat får du dina varor på Knippla av Johnny, Charlotte eller på posten.

Knippla Båtklubbs styrelse 2020-2021

Ordförande

Charlotte Karlsson  charlotte.j.karlsson@telia.com

Kassör

Björn Flander

Styrelseledamöter

Johnny Larsson, Kjell Svensson och Mikael Jonsson

Styrelsesuppleanter

Ingvar Alfredsson och Oliver Sedelius

Revisor

Agneta Andersson

Revisorsuppleant

Vakant

Mötestider 2020

Protokoll från årsmötet 2020 kommer.

 

Läs våra stadgar här

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2019