top of page
Knippla_båtklubb_märke.jpg

Knippla Båtklubb

Om Båtklubben

Knippla Båtklubb (KBK) är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar bosatta på eller med nära anknytning till Källö-Knippla.

 

Föreningen var under 1980-talet mycket livaktig med segelskola, träffar och fester. Efterhand har verksamheten förändrats och intresset för gemensamma båtträffar har minskat.

De senaste åren har verksamheten i första hand inriktats på att säkerställa distributionen av tidningen Båtliv, 6 nummer/år, till medlemmarna. Tidningen ingår då i medlemsavgiften som är 140kr/år.

År 2017, 2018 och 2019 var det ”Öppet Hus” i Johnnys bod för att visa oss, locka fler till att bli medlemmar och för att sälja klubbens vimpel och dekaler. Vid boden hänger även klubbens  livboj.

År 2020 kunde vi tyvärr inte genomföra denna dag p.g.a. Coronapandemin.

År 2021 Vi har haft Öppet hus. Lika trevligt som alltid.

År 2022 Vi hade vi tyvärr inget Öppet hus.

Vid medlemsredovisningen till Båtunionen redovisade föreningen 84 medlemmar 2021-12-31.

2022 Kommer snart med redovisning

Knippla Båtklubb är ansluten till Västkustens Båtförbund, som ingår i Svenska Båtunionen.

År 2023

Medlemskap 140kr/år

Klubbens vimpel 160kr

Dekal 40kr

Så här blir du medlem och /eller köper vimpel eller dekal:

-Skriv ditt namn och adress dit du vill ha tidningen Båtliv som ingår i medlemskapet.

-Skriv din e-postadress

-Skriv till om du vill köpa vimpel eller dekal

Betala till plusgirokonto 479 90 27-0

 eller Swishnummer 0703303620 (Björn Flander, kassör)

När du betalat får du dina varor på Knippla av Johnny, Charlotte eller på posten.

Knippla Båtklubbs styrelse 2022-2023

Ordförande

Charlotte Karlsson  charlotte.j.karlsson@telia.com

Kassör

Björn Flander

Styrelseledamöter

Johnny Larsson, Kjell Svensson och Oliver Sedelius

Styrelsesuppleanter

Ingvar Alfredsson , Tommy Pettersson och Peter Janefeldt

Revisor

Agneta Andersson

Revisorssuppleant

Lars Holländer

Mötestider 2023

Årsmöte kommer att vara april-maj

 

Läs våra stadgar här

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte  2020

Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte 2022

bottom of page