Knippla kapell

 

Om Knippla kapell

I Knippla kapell firas regelbundet gudstjänster i samarbete med Öckerö församling , och ibland i egen regi.

Du är alltid  välkommen till kapellet. Vi bjuder vanligtvis på kyrkkaffe efter gudstjänsten, men inte nu under pandemin.

Vi firar gudstjänst varannan söndag kl 15.15

Välkommen!

Inget kyrkkaffe tills vidare.

Öckerö församling:

https://www.svenskakyrkan.se/ockero/nyheter/paskens-gudstjanster

Aktiviteter

Bli medlem i Föreningen Knippla Kapell

100 kr per person och år

200 kr per familj och år

Plusgiro: 254910-3

 

Knippla kapells styrelse 2019-2020

Ordförande

Gustav Åberg        Tel: 0702-393885

Vice ordförande 

Håkan Fransson  Tel:  0706-901514

Kassör

Björn Flander       Tel:  0703-303620

Sekreterare

Stina Andersson Tel:  0761-135136

Övriga ledamöter

Christina Åberg, Ethel Englund, Johnny Larsson, Alva Höglund, Eva Svensson och Marie Carlsson

 

Uthyrning

Vi hyr ut kapellet till dop, bröllop, begravningar,

familjehögtider och konferenser.

Kostnad:

2000kr för medlemmar

3000kr för övriga

Dop med eftersits 600kr

Kortare uthyrning 600kr

Kontakta Stina Andersson för info och bokning.

Tel 031-963039, 0761-135136

Bröllop i Knippla kapell

 

Historia

Föreningen Knippla kapell bildades 2003, i samband med att EFS-föreningen på Knippla lades ned.

I början av 1900-talet användes fastigheten av nykterhetsföreningen Verdandi. 

1918 bildades Kyrkliga föreningen och senare under många år firade Knippla EFS-förening gudstjänster i lokalen. Då EFS-föreningen lades ned 2003 inbjöds alla knipplebor att bilda föreningen Knippla Kapell för att kunna behålla möjligheten att fira gudstjänst på ön.