Knippla kapell

 

Om Knippla kapell

I Knippla kapell firas regelbundet gudstjänster i samarbete med Öckerö församling , och ibland i egen regi.

Du är alltid  välkommen till kapellet. Vi bjuder på kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Pga Coronapandemin är det inga gudstjänster i kapellet för närvarande.

Däremot har vi ljuständning under stilla musik varje söndag kl 15-17. Välkommen!

Följ gärna andra församlingars gudstjänster på nätet:

Öckerö församling:

https://www.svenskakyrkan.se/ockero/nyheter/paskens-gudstjanster

Nimbuskyrkans Youtubekanal:

https://www.youtube.com/channel/UCY0ataXxMQ9Rgoc-vOZc6jA 

Aktiviteter

Bli medlem i Föreningen Knippla Kapell

100 kr per person och år

200 kr per familj och år

Plusgiro: 254910-3

 

Knippla kapells styrelse 2019-2020

Ordförande

Gustav Åberg        Tel: 0702-393885

Vice ordförande 

Håkan Fransson  Tel:  0706-901514

Kassör

Björn Flander       Tel:  0703-303620

Sekreterare

Stina Andersson Tel:  0761-135136

Övriga ledamöter

Christina Åberg, Ethel Englund, Johnny Larsson, Alva Höglund, Eva Svensson och Marie Carlsson

 

Uthyrning

Vi hyr ut kapellet till dop, bröllop, begravningar,

familjehögtider och konferenser.

Kostnad:

2000kr för medlemmar

3000kr för övriga

Dop med eftersits 600kr

Kortare uthyrning 600kr

Kontakta Stina Andersson för info och bokning.

Tel 031-963039, 0761-135136

Bröllop i Knippla kapell

 

Historia

Föreningen Knippla kapell bildades 2003, i samband med att EFS-föreningen på Knippla lades ned.

I början av 1900-talet användes fastigheten av nykterhetsföreningen Verdandi. 

1918 bildades Kyrkliga föreningen och senare under många år firade Knippla EFS-förening gudstjänster i lokalen. Då EFS-föreningen lades ned 2003 inbjöds alla knipplebor att bilda föreningen Knippla Kapell för att kunna behålla möjligheten att fira gudstjänst på ön.