Knippla Hamn - Medlemsinfo

Bastu-klippt
Bastu-klippt

press to zoom
Badstege- klippt
Badstege- klippt

press to zoom
bastfonster - klippt
bastfonster - klippt

press to zoom
Bastu-klippt
Bastu-klippt

press to zoom
1/3

I denna sektion återfinns information som våra medlemmar kan finna nyttiga såsom Aktuella datum, vem i styrelsen ansvarar för vilken fråga, stadgar etc.

Vid frågor om kön till båtplatser, kontakta Conny Carlsson.

Vid frågor om kön till parkeringsplatser på hamnens mark, kontakta Bo Svensson

Vid övriga frågor skicka mail till info@knipplahamn.se

Datum för våra mycket uppskattade arbetsdagar finns till höger.  Trevliga dagar man inte vill missa på Knippla!

 

Säsongen 2021 och planer för framtiden

 

Vi tackar alla gäster och all personal i hamnen för ett fantastiskt 2021 som börjar kännas mer normalt under gradvis lättare restriktioner.  Vi får fortsatt mycket beröm för personalens agerande i hamnen och cafét, städning i hygienutrymmen samt allmänt rent och fräscht i hamnen vilket känns bra. Hamnen fortsätter sin långsiktiga satsning på en god servicegrad och välskötta anläggningar. 

Gästverksamheten

 

Gästverksamheten har fungerat väl och antal besök ökar i såväl hamnen som vandrarhemmet.
Vi hade i år en ny konstellation med Hamnkaptener vilket har fungerat fortsatt mycket väl.
Cafe’ och Vandrarhem ökade i år igen och även här har personalen gjort en fin insats till att erbjuda en god service. Utbudet av mat med Matjes, Thai Corner och Cafet verkar fungera väl och kompletterar varandra. KIKs och Matjes återkommande arrangemang skapar fin inramning och atmosfär.

Medlemmarnas arbete

 

Den traditionella arbetsdagen på våren har genomförts som planerat och uppslutningen och stämningen var mycket god i sedvanlig ordning.

Hamnen

 

Ny ponton installerades vid Londonkajen, utökat antal platser gör att kön minskade kraftigt och bidrar till långsiktig ekonomi i hamnen. I början av säsongen byttes Elstolpar på vägen ut till yttre piren (vid bojplatserna). Södra containern flyttades i år till söder om servicehuset, föreningen har tillsatt en grupp som skall arbeta fram förslag till framtida sophantering. Tömningsstation husbilar har tillkommit och kommer även uppgraderas inför nästa år. Planer finns för elbilsstolpar placerade utanför vandrarhemmet. Vi har även reparerat grundläggning under gatstensbeläggningen på fler a håll i hamnen, ett arbete som fortsätter. Föreningen har säkrat finansiering för reparation av yttre piren, arbeten med att förstärka pelarna under betongkajen är påbörjade och förväntas avslutas i år. 
Bränsleförsäljningen i automat fortsätter och vi påminner om att med vårt samarbetsavtal gynnas Knippla Hamnförening av att du tankar hemma.
Utöver ovan har flera åtgärder för löpande underhåll av bryggor och fastigheter genomförts på ett förtjänstfullt vis.

Bastu

 

När bastuverksamheten var stängd passade det med att lägga nytt golv vilket genomfördes.
Många personer löste årskort vilket räddade ekonomin för bastun och gjorde golvomläggning möjligt. Speciellt tack för detta stöd.

Övrigt

 

På Spikenområdet uppfördes den nya sjöbodslängan och till allas glädje har det varit många positiva kommentarer, ett stort tack till den arbetsgrupp som arbetat frivilligt med projektet kring återuppbyggnaden. Bygglov för bryggan har erhållits och arbete planeras starta senare i höst om styrelsen godkänner fas 2 av planen. Som en del i att säkra ekonomin för visionen runt Spiken arbetar föreningen vidare med planer för uppförande och försäljning av 10 sjöbodar. Föreningen verkar fortsatt för att säkra den långsiktiga visionen som togs fram av en bred arbetsgrupp inkluderande öråd, Intresseföreningen och KIK under 2020. Läs mer på hemsidan eller skylt på Sjöbodslängan. Mot slutet på 2020 ökades aktiviteten från Kommunen rörande varvet där vi fortsatte bevaka Hamnföreningens intresse för Hamndelen enligt tidigare inriktningsbeslut i styrelsen. Hamnföreningen i samarbete med Örådet bevakar Knipplebornas intressen i denna utveckling genom löpande möten med olika kontakter på kommunen. Vi har ett politiskt löfte att hamndelen skall skiljas ut som separat mark så att hamnområdet blir tillgängligt för alla och inte blir privat mark vilket exempelvis hänt på Kärringön.
 
Har ni frågor eller förslag kontakta gärna styrelsen, nu kan ni även nå oss på info@knipplahamn.se

Tack igen till alla som på olika sätt är involverade eller stöttar arbetet runt hamnen!

Styrelsen


Knippla Hamnförening
 

 

Knippla Hamn informerar! 2021-09-13

Det kommer att utföras förstärkningsarbete på befintlig betongkaj, yttre piren.

 

Entreprenören har tillstånd att starta sina arbeten fr.o.m. 2021-09-12. Klara för slutbesiktning senast 2021-12-15.

 

Under denna tid kan det bli störningar kring framkomligheten på kajen. Framförallt för ev. husbilar. De kommer därför främst att hänvisas till platserna vid södra hamnen.

Mvh

Styrelsen

Knippla Hamn söker extrapersonal till café, vandrarhem och konferens
 

Knippla hamn har de senaste åren haft god tillväxt och genomgående nöjda gäster. Vi tror att vår fina Hamn tillsammans med insatser av individer, föreningar och företag lagt grunden för en fortsatt fantastisk upplevelse som gäst i vår hamn. Vi vill få fler i personalen som kan hjälpa till där det behövs.
 

I huvudsak innebär arbetet att kunna:

• Ta hand om Café, vandrarhem och konferens

• Hantera konferensbesök med hela program

• Hantera vandrarhemsverksamheten

• Se till att alla våra Gäster har bästa möjliga upplevelse vid sitt besök

• Vid högsäsong leda arbetet med extraarbetare
 

Vi söker en person med:

• Intresse och känsla för kundservice

• En passion för att driva en välskött och trevlig verksamhet

• Förmåga att ta hand om företagsgäster på ett proffsigt vis

• Önskan att bli en del av vår fina gemenskap på Knippla

• Stor samarbetsförmåga med övriga personer, företag och föreningar runt Hamnen.
 

För person med erfarenhet erbjuds möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet framöver. Hamnen är för Knippla en central del av vår tillvaro. På Knippla är sommaren intensiv med många trevliga möten. Hamnen har sin intensiva period i Juni-Augusti med för och eftersäsong i Maj och September men verksamheten pågår hela året.
 

Exakt utformning av tjänsten sker i dialog mellan sökande och Hamnens representanter.
 

Skicka in din ansökan till: bokning@knipplahamn.se

Kontakt: Ethel Andersson  Tel. 0730 583460

Uppdatering 2021-05-31

 

Bastun öppnar. 

Styrelsen har beslutat att åter öppna bastun.
Efter regeringens lättnader i restriktioner och i takt med att fler får vaccinationer bedömer vi att bastuverksamheten kan återupptas. Vi uppmanar alla till normal försiktighet och eget omdöme vid besök.


Lokaler öppna för bokningar.
Vi återöppnar Fiskeboa för bokningar.
Efter regeringens lättnader i restriktioner och i takt med att fler får vaccinationer bedömer vi att uthyrningsverksamheten av lokaler kan återupptas. Vi uppmanar alla till normal försiktighet och eget omdöme vid besök.

Välkomna att boka inför sommaren,
Styrelsen 

 

 

Hamnföreningen & Varvet – en summering 2021-05-09

 

Hej,

Via länken nedan finner ni en kort summering från Hamnföreningen i frågan om Varvet och det liggande Detaljplansförslaget för Varvet.

Klicka här för att komma till dokumentet.


Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Området Spiken – Framtid

Ni kan nu läsa mer om Hamnföreningens tankar kring framtiden för området Spiken.

En bred arbetsgrupp har tagit fram underlag för en framtida vision.

Bygglovsansökan är nu inlämnad för sjöbodslängan och brygganläggningen.

Hamnföreningen öppnar för diskussion kring en vision om ett framtida klubbhus i området, nyckeln är såklart att hitta finansiering för detta projekt.

 

Läs mer och se ritningar genom att klicka nedanstående länk och skicka gärna synpunkter eller idéer till finansiering av visionen på info@knipplahamn.se

Klicka här för mer info.

 

Styrelsen Knippla Hamnförening

Säsongen 2020 och planer för framtiden

Vi tackar alla gäster och all personal i hamnen för ett fantastiskt 2020 trots rådande svåra omständigheter. Tack vare fina insatser med begränsade medel har Hamnföreningen klarat sin ekonomi 2020 vilket är mycket positivt för föreningen på sikt. Vi får fortsatt mycket beröm för personalens agerande i hamnen och cafét, städning i hygienutrymmen samt allmänt rent och fräscht i hamnen.

Styrelsen fattade en rad viktiga beslut i början av året runt arbetet mot Corona, framförallt ökad insats på städning av hygienutrymmen. Vi gick även ut med ”informationskampanj” på hemsida och Facebook. Med detta som bakgrund kunde vi svara väl upp mot kritiska frågor i radions P4 hur hamnen hanterar verksamheten i Corona tider. Alla åtgärder gav nog visst resultat i att besökarna kände sig lite tryggare i besöket på Knippla Hamn.

Cafét klarade sig otroligt bra i år trots Corona tider och behöll samma omsättning som föregående år, vi tror att den nya utedäcket samt uppdaterat sortiment bidragit till detta. Cafét har även fått nytt kassasystem för exempelvis hantera Swish och Blip betalningar men även för bättre ekonomisk uppföljning. Vandrarhemmet och lokalbokningar tappade tyvärr omsättning framförallt efter uteblivna konferenser.

Matjes blev en succé för både gäster och boende på Knippla vilket var mycket välkommet och märktes på stämningen i hamnen. Antalet ”dagsbåtar” ökade dramatiskt vilket i sig innebär en utmaning vi får hantera framöver. Thai Corner fortsätter vara ett viktigt och mycket uppskattat matalternativ i hamnen.

Naturligtvis saknade vi de större evenemangen från KIK i år men det blev många mindre, inte minst musikkvällar, auktion etc och vi kan alla hoppas att de större evenemangen kan återkomma nästa år.

Bränslet är tillbaka på Knippla vilken är en viktig service för oss alla men även rankat som den näst viktigaste servicen i en enkät riktad till båtgäster för några år sedan. Avtalet med Knippla Skeppshandel AB är delvis i en samarbetsform varför Hamnföreningen drar fördel av att du tankar här på Knippla.

I hamnen har vi fortsatt uppdaterat elanläggningen samt lagt ut bommar i ”gamla hamnen”. Pga osäkerheten rörande Coronans inverkan på ekonomin var styrelsen försiktig med större investeringsbeslut i början av året. I övrigt har det som vanligt förekommit mycket mindre arbeten som exempelvis målning av vandrarhemmet, ny entrédörr, nya bänkar på yttre piren med en minnesskylt.

Bastun stängdes i våras när Coronasmittan ökade kraftigt i Sverige. Bastun återöppnar igen nu i september, vi uppmanar alla till försiktighet, omdöme och avstånd.

Vi ser framtiden an på ett positivt sätt. Trots det svåra bakslag branden innebar har det även visat på att Knippla har framtidsanda och det arbetas med utformning av området. I Fas 1 kommer bygglov lämnas in för att uppföra en sjöbodslänga likt nordkajens byggnad med bodar framförallt till de drabbade av branden. I fas 2 har vi ambition att uppföra bryggdäck och ytterligare sjöbodar för att finansiera en mer långsiktig utformning av Spiken som en ny attraktiv del av Knippla Hamn.  Vi får anledning att återkomma med mer av dessa planer i den takt beslut fattas av styrelsen.

Styrelsen har även beslutat avsätta budget och utreda möjligheten till ytterligare en ponton i yttre hamnbassängen för att minska kön till fasta båtplatser.

En lösning till finansiering av reparationerna av yttre piren ser ut att komma på plats varför detta arbete planeras att inledas under höst/vinter.

Kommunen fortsätter sitt detaljplanarbete för framtida utveckling av varvsområdet, Hamnföreningen i samarbete med Örådet bevakar Knipplebornas intressen i denna utveckling genom löpande möten med olika kontakter på kommunen. Vi har ett politiskt löfte att hamndelen skall skiljas ut som separat mark så att hamnområdet blir tillgängligt för alla och inte blir privat mark vilket exempelvis hänt på Kärringön.

 

Har ni frågor eller förslag kontakta gärna styrelsen, nu kan ni även nå oss på info@knipplahamn.se

Tack igen till alla som på olika sätt är involverade runt hamnen!

Styrelsen
Knippla Hamnförening

 

Medlemsinfo

 

Hösten 2021

Upptag båt

2/10 och 3/10
Upptag båt

9/10 och 10/10

Arbetsdag

Upptagning av bommar

6/11

Start kl 09.00 samtliga dagar

Våren 2022

Arbetsdag 

Isättning båt

Isättning båt

Start kl 09.00 samtliga dagar

Mötestider

 
 

Styrelsen och ansvarsområden

Som en del av det pågående arbetet med insyn i Hamnstyrelsens arbetsfördelning listar vi nedan vilka personer i styrelsen som innehar vilket ansvarsområde. Har ni förslag till förbättringar, frågor eller synpunkter vänligen kontakta respektive person.

Stadgar kan skickas på begäran av medlem i föreningen genom att kontakta hamnens styrelse.

Verksamheten
Bastun Ingvar Alfredsson
Cafe’, vandrarhem Bo Svensson & Charlotte Karlsson

Servicebyggnader Bo Svensson
Gästservice Charlotte Karlsson, Calle Sedelius

Hamnen med bryggor & anläggning samt Hamnplatser Conny Carlsson
Spolstation, Tömningsbryggan, Truck & maskiner Leif Klarlsson & André Petersen
Säkerhet & Miljöstation  Mikael Nilsson, Charlotte Karlsson

 

Styrelsen
Niklas Thoresson Ordförande

Charlotte Karlsson Vice Ordförande
Bo Svensson Ekonomiansvarig
Calle Sedelius Sekreterare

Conny Carlsson

Tore Carlsson

Leif Karlsson

Ingvar Alfredsson

Mikael Nilsson

Björn Flander

Kristian Elofsson

Willy Andersson

André Petersen

Roger Bursjö

 

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2019

Hamnen
Knippla Hamn fortsätter att investera i anläggningarna. Under året har reparationer skett på bojar i inre och yttre hamnbassängen. Ny belysning har installerats längs med yttre piren samt ett antal elstolpar har bytts ut i inre hamnen. En större investering har gjort för att uppgradera biljettautomaterna inför nya krav på kortbetalning. Kostnader har tagits för utredning av reparationsbehovet av yttre piren.

Cafe’ och Vandrarhem
En plan för expansion av vandrarhemmet i ”Gamla skolans” byggnad godkändes ej av årsmötet. Cafe’ och vandrarhemmet har fått ny fast internetförbindelse, glassmaskin, ny kaffebryggare, värmepump, frys, nya hinder på golfbanan samt en enklare renovering på insidan.

Bastu
Bastun har upprustats med målning, ventilation och nytt golv i duschutrymmet.

Utöver ovan har flera åtgärder för löpande underhåll av bryggor och fastigheter genomförts på ett förtjänstfullt vis. En kraftfullare högtryck har köpts in för spolningen av båtar.

Övrigt
Styrelsen arbetar med hamnens långsiktiga planer. Tre olika alternativ för att öka antal fasta platser fortsätter att utvärderas samt renovering av piren undersöks.

 

Inför säsongen 2020

Keith fortsätter som hamnkapten vilket många välkomnar, familjens Thai vagn kommer också att finnas på plats.

Vi välkomnar en ny restaurangägare med länkar till bla Åstol Rökeri. Jonatan som kommer driva restaurangen på plats kommer från Joe Farellis i Göteborg.

Cafét kommer även att modifiera sitt sortiment, till exempel med ny räksmörgås på bagebröd. Provsmaka gärna och kom med synpunkter, vi vill alltid bli lite bättre på det vi gör. Invändigt har vi putsat till inredningen och går planerna i lås så har vi både soffgrupp och större altan inför året. Någon nyhet kommer även på golfbanan.

Planen är att bränsle åter kan fyllas från en ny automatstation dygnet runt (diesel och bensin).
Slutliga godkännande från myndigheter krävs och därefter startar ombyggnationer. Detta sker i ett nytt samarbetsavtal så även Knippla Hamnförening gynnas av att du tankar hemma framöver.

Vi planerar att påbörja reparationerna av yttre pirens fundament som del i en plan att utveckla området.