Knippla Hamn - Medlemsinfo

Bastu-klippt
Bastu-klippt

Badstege- klippt
Badstege- klippt

bastfonster - klippt
bastfonster - klippt

Bastu-klippt
Bastu-klippt

1/3

I denna sektion återfinns information som våra medlemmar kan finna nyttiga såsom Aktuella datum, vem i styrelsen ansvarar för vilken fråga, stadgar etc.

Vid frågor om kön till båtplatser, kontakta Conny Carlsson.

Vid frågor om kön till parkeringsplatser på hamnens mark, kontakta Bo Svensson

Vid övriga frågor skicka mail till info@knipplahamn.se

Datum för våra mycket uppskattade arbetsdagar finns till höger.  Trevliga dagar man inte vill missa på Knippla!

Uppdatering 2021-05-31

 

Bastun öppnar. 

Styrelsen har beslutat att åter öppna bastun.
Efter regeringens lättnader i restriktioner och i takt med att fler får vaccinationer bedömer vi att bastuverksamheten kan återupptas. Vi uppmanar alla till normal försiktighet och eget omdöme vid besök.


Lokaler öppna för bokningar.
Vi återöppnar Fiskeboa för bokningar.
Efter regeringens lättnader i restriktioner och i takt med att fler får vaccinationer bedömer vi att uthyrningsverksamheten av lokaler kan återupptas. Vi uppmanar alla till normal försiktighet och eget omdöme vid besök.

Välkomna att boka inför sommaren,
Styrelsen 

 

 

Hamnföreningen & Varvet – en summering 2021-05-09

 

Hej,

Via länken nedan finner ni en kort summering från Hamnföreningen i frågan om Varvet och det liggande Detaljplansförslaget för Varvet.

Klicka här för att komma till dokumentet.


Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Spiken, uppdatering 2021-02-26


Återuppbyggnad av sjöbodslängan är planerad att starta i nästa vecka med slutförande senast i Juli. 


Vinnare av upphandlingen är Byggvision. Vi hoppas på förståelse under byggnationstiden och att det inte blir till någon större olägenhet. 

Byggvisions projektledare ber även oss alla att ej beträda byggområdet, framförallt av säkerhetsskäl men även för att byggarna skall hålla en pressad tidsplan.

 

Har ni frågor angående genomförandet vänd er till Hamnföreningens projektledare Leif Nilsson eller maila till Hamnföreningen på info adressen (se hemsida).
 
Vill du läsa mer om den långsiktiga visionen kring Spiken?

 

Klicka här:

https://bd401b89-aee8-45f4-97fd-4d22ae100bbe.filesusr.com/ugd/f07818_2020404f224b45cf93bb75de7ce59b2b.pdf

Området Spiken – Framtid

Ni kan nu läsa mer om Hamnföreningens tankar kring framtiden för området Spiken.

En bred arbetsgrupp har tagit fram underlag för en framtida vision.

Bygglovsansökan är nu inlämnad för sjöbodslängan och brygganläggningen.

Hamnföreningen öppnar för diskussion kring en vision om ett framtida klubbhus i området, nyckeln är såklart att hitta finansiering för detta projekt.

 

Läs mer och se ritningar genom att klicka nedanstående länk och skicka gärna synpunkter eller idéer till finansiering av visionen på info@knipplahamn.se

Klicka här för mer info.

 

Styrelsen Knippla Hamnförening

Säsongen 2020 och planer för framtiden

Vi tackar alla gäster och all personal i hamnen för ett fantastiskt 2020 trots rådande svåra omständigheter. Tack vare fina insatser med begränsade medel har Hamnföreningen klarat sin ekonomi 2020 vilket är mycket positivt för föreningen på sikt. Vi får fortsatt mycket beröm för personalens agerande i hamnen och cafét, städning i hygienutrymmen samt allmänt rent och fräscht i hamnen.

Styrelsen fattade en rad viktiga beslut i början av året runt arbetet mot Corona, framförallt ökad insats på städning av hygienutrymmen. Vi gick även ut med ”informationskampanj” på hemsida och Facebook. Med detta som bakgrund kunde vi svara väl upp mot kritiska frågor i radions P4 hur hamnen hanterar verksamheten i Corona tider. Alla åtgärder gav nog visst resultat i att besökarna kände sig lite tryggare i besöket på Knippla Hamn.

Cafét klarade sig otroligt bra i år trots Corona tider och behöll samma omsättning som föregående år, vi tror att den nya utedäcket samt uppdaterat sortiment bidragit till detta. Cafét har även fått nytt kassasystem för exempelvis hantera Swish och Blip betalningar men även för bättre ekonomisk uppföljning. Vandrarhemmet och lokalbokningar tappade tyvärr omsättning framförallt efter uteblivna konferenser.

Matjes blev en succé för både gäster och boende på Knippla vilket var mycket välkommet och märktes på stämningen i hamnen. Antalet ”dagsbåtar” ökade dramatiskt vilket i sig innebär en utmaning vi får hantera framöver. Thai Corner fortsätter vara ett viktigt och mycket uppskattat matalternativ i hamnen.

Naturligtvis saknade vi de större evenemangen från KIK i år men det blev många mindre, inte minst musikkvällar, auktion etc och vi kan alla hoppas att de större evenemangen kan återkomma nästa år.

Bränslet är tillbaka på Knippla vilken är en viktig service för oss alla men även rankat som den näst viktigaste servicen i en enkät riktad till båtgäster för några år sedan. Avtalet med Knippla Skeppshandel AB är delvis i en samarbetsform varför Hamnföreningen drar fördel av att du tankar här på Knippla.

I hamnen har vi fortsatt uppdaterat elanläggningen samt lagt ut bommar i ”gamla hamnen”. Pga osäkerheten rörande Coronans inverkan på ekonomin var styrelsen försiktig med större investeringsbeslut i början av året. I övrigt har det som vanligt förekommit mycket mindre arbeten som exempelvis målning av vandrarhemmet, ny entrédörr, nya bänkar på yttre piren med en minnesskylt.

Bastun stängdes i våras när Coronasmittan ökade kraftigt i Sverige. Bastun återöppnar igen nu i september, vi uppmanar alla till försiktighet, omdöme och avstånd.

Vi ser framtiden an på ett positivt sätt. Trots det svåra bakslag branden innebar har det även visat på att Knippla har framtidsanda och det arbetas med utformning av området. I Fas 1 kommer bygglov lämnas in för att uppföra en sjöbodslänga likt nordkajens byggnad med bodar framförallt till de drabbade av branden. I fas 2 har vi ambition att uppföra bryggdäck och ytterligare sjöbodar för att finansiera en mer långsiktig utformning av Spiken som en ny attraktiv del av Knippla Hamn.  Vi får anledning att återkomma med mer av dessa planer i den takt beslut fattas av styrelsen.

Styrelsen har även beslutat avsätta budget och utreda möjligheten till ytterligare en ponton i yttre hamnbassängen för att minska kön till fasta båtplatser.

En lösning till finansiering av reparationerna av yttre piren ser ut att komma på plats varför detta arbete planeras att inledas under höst/vinter.

Kommunen fortsätter sitt detaljplanarbete för framtida utveckling av varvsområdet, Hamnföreningen i samarbete med Örådet bevakar Knipplebornas intressen i denna utveckling genom löpande möten med olika kontakter på kommunen. Vi har ett politiskt löfte att hamndelen skall skiljas ut som separat mark så att hamnområdet blir tillgängligt för alla och inte blir privat mark vilket exempelvis hänt på Kärringön.

 

Har ni frågor eller förslag kontakta gärna styrelsen, nu kan ni även nå oss på info@knipplahamn.se

Tack igen till alla som på olika sätt är involverade runt hamnen!

Styrelsen
Knippla Hamnförening

 

2020-09-20 Bastun är åter öppen!

Styrelsen har idag beslutat att bastun kommer öppna igen från och med onsdagen den 23/9.

Vi ber er att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utlyser. Håll avstånd och gå inte till bastun om ni upplever några som helst förkylningssymptom.

/Styrelsen

Medlemsinfo

 

Hösten 2021

Upptag båt
Upptag båt

Upptag båt

Start kl 09.00 samtliga dagar

Arbetsdag

Upptagning av bommar

Våren 2022

Arbetsdag 

Isättning båt

Isättning båt

Start kl 09.00 samtliga dagar

Mötestider

 
 

Styrelsen och ansvarsområden

Som en del av det pågående arbetet med insyn i Hamnstyrelsens arbetsfördelning listar vi nedan vilka personer i styrelsen som innehar vilket ansvarsområde. Har ni förslag till förbättringar, frågor eller synpunkter vänligen kontakta respektive person.

Stadgar kan skickas på begäran av medlem i föreningen genom att kontakta hamnens styrelse.

Verksamheten
Bastun Ingvar Alfredsson
Cafe’, vandrarhem Bo Svensson & Charlotte Karlsson

Servicebyggnader Bo Svensson
Gästservice Charlotte Karlsson, Calle Sedelius

Hamnen med bryggor & anläggning samt Hamnplatser Conny Carlsson
Spolstation, Tömningsbryggan, Truck & maskiner Leif Klarlsson & André Petersen
Säkerhet & Miljöstation  Mikael Nilsson, Charlotte Karlsson

 

Styrelsen
Niklas Thoresson Ordförande

Charlotte Karlsson Vice Ordförande
Bo Svensson Ekonomiansvarig
Calle Sedelius Sekreterare

Conny Carlsson

Tore Carlsson

Leif Karlsson

Ingvar Alfredsson

Mikael Nilsson

Björn Flander

Kristian Elofsson

Willy Andersson

André Petersen

Roger Bursjö

 

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2019

Hamnen
Knippla Hamn fortsätter att investera i anläggningarna. Under året har reparationer skett på bojar i inre och yttre hamnbassängen. Ny belysning har installerats längs med yttre piren samt ett antal elstolpar har bytts ut i inre hamnen. En större investering har gjort för att uppgradera biljettautomaterna inför nya krav på kortbetalning. Kostnader har tagits för utredning av reparationsbehovet av yttre piren.

Cafe’ och Vandrarhem
En plan för expansion av vandrarhemmet i ”Gamla skolans” byggnad godkändes ej av årsmötet. Cafe’ och vandrarhemmet har fått ny fast internetförbindelse, glassmaskin, ny kaffebryggare, värmepump, frys, nya hinder på golfbanan samt en enklare renovering på insidan.

Bastu
Bastun har upprustats med målning, ventilation och nytt golv i duschutrymmet.

Utöver ovan har flera åtgärder för löpande underhåll av bryggor och fastigheter genomförts på ett förtjänstfullt vis. En kraftfullare högtryck har köpts in för spolningen av båtar.

Övrigt
Styrelsen arbetar med hamnens långsiktiga planer. Tre olika alternativ för att öka antal fasta platser fortsätter att utvärderas samt renovering av piren undersöks.

 

Inför säsongen 2020

Keith fortsätter som hamnkapten vilket många välkomnar, familjens Thai vagn kommer också att finnas på plats.

Vi välkomnar en ny restaurangägare med länkar till bla Åstol Rökeri. Jonatan som kommer driva restaurangen på plats kommer från Joe Farellis i Göteborg.

Cafét kommer även att modifiera sitt sortiment, till exempel med ny räksmörgås på bagebröd. Provsmaka gärna och kom med synpunkter, vi vill alltid bli lite bättre på det vi gör. Invändigt har vi putsat till inredningen och går planerna i lås så har vi både soffgrupp och större altan inför året. Någon nyhet kommer även på golfbanan.

Planen är att bränsle åter kan fyllas från en ny automatstation dygnet runt (diesel och bensin).
Slutliga godkännande från myndigheter krävs och därefter startar ombyggnationer. Detta sker i ett nytt samarbetsavtal så även Knippla Hamnförening gynnas av att du tankar hemma framöver.

Vi planerar att påbörja reparationerna av yttre pirens fundament som del i en plan att utveckla området.