top of page

Knippla Hamn - Medlemsinfo

I denna sektion återfinns information som våra medlemmar kan finna nyttiga såsom Aktuella datum, vem i styrelsen ansvarar för vilken fråga, stadgar etc.

Vid frågor om kön till båtplatser, kontakta Conny Carlsson.

Vid frågor om kön till parkeringsplatser på hamnens mark, kontakta Bo Svensson

Vid övriga frågor skicka mail till info@knipplahamn.se

Datum för våra mycket uppskattade arbetsdagar finns till höger.  Trevliga dagar man inte vill missa på Knippla!

Renovering av bastun.

Det är dags för renovering av vår bastu. Bastun kommer vara helt stängd från och med 27/11 och öppnar igen senast 6/12.

Säsongen 2021 och planer för framtiden

 

Vi tackar alla gäster och all personal i hamnen för ett fantastiskt 2021 som börjar kännas mer normalt under gradvis lättare restriktioner.  Vi får fortsatt mycket beröm för personalens agerande i hamnen och cafét, städning i hygienutrymmen samt allmänt rent och fräscht i hamnen vilket känns bra. Hamnen fortsätter sin långsiktiga satsning på en god servicegrad och välskötta anläggningar. 

Gästverksamheten

 

Gästverksamheten har fungerat väl och antal besök ökar i såväl hamnen som vandrarhemmet.
Vi hade i år en ny konstellation med Hamnkaptener vilket har fungerat fortsatt mycket väl.
Cafe’ och Vandrarhem ökade i år igen och även här har personalen gjort en fin insats till att erbjuda en god service. Utbudet av mat med Matjes, Thai Corner och Cafet verkar fungera väl och kompletterar varandra. KIKs och Matjes återkommande arrangemang skapar fin inramning och atmosfär.

Medlemmarnas arbete

 

Den traditionella arbetsdagen på våren har genomförts som planerat och uppslutningen och stämningen var mycket god i sedvanlig ordning.

Hamnen

 

Ny ponton installerades vid Londonkajen, utökat antal platser gör att kön minskade kraftigt och bidrar till långsiktig ekonomi i hamnen. I början av säsongen byttes Elstolpar på vägen ut till yttre piren (vid bojplatserna). Södra containern flyttades i år till söder om servicehuset, föreningen har tillsatt en grupp som skall arbeta fram förslag till framtida sophantering. Tömningsstation husbilar har tillkommit och kommer även uppgraderas inför nästa år. Planer finns för elbilsstolpar placerade utanför vandrarhemmet. Vi har även reparerat grundläggning under gatstensbeläggningen på fler a håll i hamnen, ett arbete som fortsätter. Föreningen har säkrat finansiering för reparation av yttre piren, arbeten med att förstärka pelarna under betongkajen är påbörjade och förväntas avslutas i år. 
Bränsleförsäljningen i automat fortsätter och vi påminner om att med vårt samarbetsavtal gynnas Knippla Hamnförening av att du tankar hemma.
Utöver ovan har flera åtgärder för löpande underhåll av bryggor och fastigheter genomförts på ett förtjänstfullt vis.

Bastu

 

När bastuverksamheten var stängd passade det med att lägga nytt golv vilket genomfördes.
Många personer löste årskort vilket räddade ekonomin för bastun och gjorde golvomläggning möjligt. Speciellt tack för detta stöd.

Övrigt

 

På Spikenområdet uppfördes den nya sjöbodslängan och till allas glädje har det varit många positiva kommentarer, ett stort tack till den arbetsgrupp som arbetat frivilligt med projektet kring återuppbyggnaden. Bygglov för bryggan har erhållits och arbete planeras starta senare i höst om styrelsen godkänner fas 2 av planen. Som en del i att säkra ekonomin för visionen runt Spiken arbetar föreningen vidare med planer för uppförande och försäljning av 10 sjöbodar. Föreningen verkar fortsatt för att säkra den långsiktiga visionen som togs fram av en bred arbetsgrupp inkluderande öråd, Intresseföreningen och KIK under 2020. Läs mer på hemsidan eller skylt på Sjöbodslängan. Mot slutet på 2020 ökades aktiviteten från Kommunen rörande varvet där vi fortsatte bevaka Hamnföreningens intresse för Hamndelen enligt tidigare inriktningsbeslut i styrelsen. Hamnföreningen i samarbete med Örådet bevakar Knipplebornas intressen i denna utveckling genom löpande möten med olika kontakter på kommunen. Vi har ett politiskt löfte att hamndelen skall skiljas ut som separat mark så att hamnområdet blir tillgängligt för alla och inte blir privat mark vilket exempelvis hänt på Kärringön.
 
Har ni frågor eller förslag kontakta gärna styrelsen, nu kan ni även nå oss på info@knipplahamn.se

Tack igen till alla som på olika sätt är involverade eller stöttar arbetet runt hamnen!

Styrelsen


Knippla Hamnförening
 

 

Medlemsinfo

Våren 2024

Arbetsdag

Sjösättning båt

Sjösättning båt

Start kl 09.00 samtliga dagar

Hösten 2023

Upptag båt (Prio på segelbåtar)

23-24 september

Upptag båt

30 september och 1 oktober

Upptag båt

29 oktober

Arbetsdag

4 november

Upptagning av bommar

Start kl 09.00 samtliga dagar

Mötestider

spiken
Styrelsen

Styrelsen och ansvarsområden

Som en del av det pågående arbetet med insyn i Hamnstyrelsens arbetsfördelning listar vi nedan vilka personer i styrelsen som innehar vilket ansvarsområde. Har ni förslag till förbättringar, frågor eller synpunkter vänligen kontakta respektive person.

Stadgar kan skickas på begäran av medlem i föreningen genom att kontakta hamnens styrelse.

Verksamheten
Bastun Ingvar Alfredsson
Cafe’, vandrarhem Bo Svensson & Charlotte Karlsson

Servicebyggnader Bo Svensson
Gästservice Charlotte Karlsson, Calle Sedelius

Hamnen med bryggor & anläggning samt Hamnplatser Conny Carlsson
Spolstation, Tömningsbryggan, Truck & maskiner André Petersen
Säkerhet & Miljöstation  Mikael Nilsson, Charlotte Karlsson

 

Styrelsen
Niklas Thoresson Ordförande

Charlotte Karlsson Vice Ordförande
Bo Svensson Ekonomiansvarig
Calle Sedelius Sekreterare

Conny Carlsson

Tore Carlsson

Ingvar Alfredsson

Mikael Nilsson

Björn Flander

Kristian Elofsson

Willy Andersson

André Petersen

Glenn Börjesson

Pernilla Carlsson

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

bottom of page