top of page

Knippla Hamn - Medlemsinfo

I denna sektion återfinns information som våra medlemmar kan finna nyttiga såsom Aktuella datum, vem i styrelsen ansvarar för vilken fråga, stadgar etc.

Vid frågor om kön till båtplatser, kontakta Conny Carlsson.

Vid frågor om kön till parkeringsplatser på hamnens mark, kontakta Bo Svensson

Vid övriga frågor skicka mail till info@knipplahamn.se

Datum för våra mycket uppskattade arbetsdagar finns till höger.  Trevliga dagar man inte vill missa på Knippla!

2024-01-27 

Hamnföreningen och Coop samarbetar för att säkra butikens framtid.

Styrelserna i våra föreningar har fattat beslut att genomföra ett samarbetsprojekt vilket syftar till att utveckla västra hamnens norra del (söder om bastun). Vi önskar med detta säkra tecknandet av hyresrätter och försäljning av bostadsrätter.

Läs gärna mer i bifogad information.

Vi inleder nu en dialog med berörda för slutlig utformning där avsikten är att hitta lösningar som blir bra både för berörda individer och för ön i stort.

För mer information klicka här.

Medlemsinfo

Våren 2024

Arbetsdag

29 mars

Iläggning av bommar

Sjösättning båt

27-28 april

Sjösättning båt

4-5 maj

Start kl 09.00 samtliga dagar

Hösten 2024

Upptag båt (Prio på segelbåtar)

Upptag båt

Upptag båt

Arbetsdag

2 november

Upptagning av bommar

Start kl 09.00 samtliga dagar

Mötestider

spiken
Styrelsen

Styrelsen och ansvarsområden

Som en del av det pågående arbetet med insyn i Hamnstyrelsens arbetsfördelning listar vi nedan vilka personer i styrelsen som innehar vilket ansvarsområde. Har ni förslag till förbättringar, frågor eller synpunkter vänligen kontakta respektive person.

Stadgar kan skickas på begäran av medlem i föreningen genom att kontakta hamnens styrelse.

Verksamheten
Bastun Ingvar Alfredsson
Cafe’, vandrarhem Bo Svensson & Charlotte Karlsson

Servicebyggnader Bo Svensson
Gästservice Charlotte Karlsson, Calle Sedelius

Hamnen med bryggor & anläggning samt Hamnplatser Conny Carlsson
Spolstation, Tömningsbryggan, Truck & maskiner TBD
Säkerhet & Miljöstation  Mikael Nilsson, Charlotte Karlsson

 

Styrelsen
Niklas Thoresson Ordförande

Charlotte Karlsson Vice Ordförande
Bo Svensson Ekonomiansvarig
Calle Sedelius Sekreterare

Conny Carlsson

Tore Carlsson

Ingvar Alfredsson

Mikael Nilsson

Björn Flander

Kristian Elofsson

Willy Andersson

Glenn Börjesson

Pernilla Carlsson

Johannes Einarsson

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

bottom of page