Knippla Hamn - Medlemsinfo

I denna sektion återfinns information som våra medlemmar kan finna nyttiga såsom Aktuella datum, vem i styrelsen ansvarar för vilken fråga, stadgar etc.

Vid frågor om kön till båtplatser kontakta Conny Carlsson.

Datum för våra mycket uppskattade arbetsdagar finns till höger.  Trevliga dagar man inte vill missa på Knippla!

Medlemsinfo

 

Våren 2019

Arbetsdag 19/4

Isättning båt 27/4 och 28/4
Isättning båt 4/5 och 5/5

Hösten 2019

Upptag båt 28/9 och 29/9
Upptag båt 5/10 och 6/10
Upptag båt 26/10

Arbetsdag 2/11

Mötestider

 

Styrelsen och ansvarsområden

Som en del av det pågående arbetet med insyn i Hamnstyrelsens arbetsfördelning listar vi nedan vilka personer i styrelsen som innehar vilket ansvarsområde. Har ni förslag till förbättringar, frågor eller synpunkter vänligen kontakta respektive person.

Stadgar kan skickas på begäran av medlem i föreningen genom att kontakta hamnens styrelse.

Verksamheten
Bastun Ingvar Afredsson
Cafe’, vandrarhem, service byggnader Bo Svensson & Charlotte Karlsson
Gästservice Charlotte Karlsson, Calle Sedelius

Hamnen med bryggor & anläggning samt Hamnplatser Conny Carlsson
Spolstation, Tömningsbryggan, Truck & maskiner Leif Klarlsson
Säkerhet & Miljöstation  Mikael Nilsson, Charlotte Karlsson

 

Styrelsen
Niklas Thoresson Ordförande

Charlotte Karlsson Vice Ordförande
Bo Svensson Ekonomiansvarig
Calle Sedelius Sekreterare

Conny Carlsson

Tore Carlsson

Leif Karlsson

Ingvar Alfredsson

Johnny Larsson

Mikael Nilsson

Anders Boberg

Björn Flander

Kristian Elofsson

Willy Andersson

 

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2018

Hamnen
Beslut taget om att införa säsongspriser vilket diskuterats ofta genom åren. Största investering under året var en ny ponton i yttre hamnen samt bommar till pontonerna i yttre hamnen för utökat antal åretsruntplatser vilket bidrar till minskad kö och ökade intäkter.

Fortsatt investering i elanläggningen har skett genom belysning på yttre piren som är mer anpassad för trivsam miljö, belysning vid nya pontonen, sammanslagning av mätarskåp för lägre fasta avgifter, inköp av nya elstolpar inre hamnen etc.
Nordkajen har renoverats med nytt däck och balkar. Kajakplatserna har märkts upp med platsnummer. Uppmärkning av fyra husbilsplatser vid de södra toaletterna har genomförts.
Utöver ovan har flera åtgärder för löpande underhåll av bryggor och fastigheter genomförts på ett förtjänstfullt vis.

Vandrarhem & Café
Cafét, Vandrarhem och Boa har fått nya spishällar samt en ny tvättmaskin har installerats. Cafe’t har även utrustas med industridiskmaskin vilket underlättar för personalen att hålla en hög servicegrad.

Bastu
Bastuns intäkter är liknande 2017, renoveringsbehov utreds inför 2019.

Övrigt
Styrelsen arbetar med hamnens långsiktiga plan. Tre olika alternativ för att öka antal fasta platser utvärderas samt möjlighet att öka vandrarhemmets kapacitet.

Bastu-klippt